Meny
  3 november, 2016
Helikopter Brand Design i samarbete med Mondo Arkitekter

Kreativitet föder kreativitet. Helikopter Brand Design och Mondo Arkitekter, två framgångsrika företag som älskar design och funktionalitet, inleder nu ett samarbete. Tillsammans vill man skapa ännu större upplevelser av varumärken.

 

Kommunikation och arkitektur har mycket gemensamt. Och Mondo och Helikopter har visat sig ha en härlig samsyn kring vad man vill åstadkomma.

 

När vi möts märker vi mer och mer hur våra tankar går samman och utvecklar varandra. Tillsammans skapar vi helt nya möjligheter för våra kunder. Vi tänker oss att de rumsliga upplevelserna ska gå hand i hand med de kommunikativa och korsbefrukta varandra, förklarar Omid Massali, creative director på Helikopter.

Nu kombinerar man kommunikation, design och arkitektur för att skapa ett ännu större spännvidd och än mer innovativa lösningar för sina respektive kunder.

 

Vi ser mycket fram emot det här samarbetet. Det kan bli alla möjliga kreativa lösningar. Tillsammans kan vi ta ett större grepp om människors upplevelser av varumärken. Här finns stora möjligheter för innovationer, säger Mikael Ågren, arkitekt och delägare på Mondo.

 

Är du intresserad av att ta del av kombinationen kommunikation och arkitektur? Hör av dig!

 

 

Helikopter Brand Design är en strategisk designbyrå med kontor i Falun, Skellefteå, Piteå och Luleå. Vi arbetar nära våra kunder och deras slutkunder – med strategi, design och kommunikation i egna och förtjänade kanaler. Vi jobbar integrerat med våra systerbolag Helikopter Social Generation, webbyrå samt Åt:kotyr, eventbyrå för ett nära samarbete.

 

Mondo arkitekter Dalarna sätter alltid kunden i centrum och strävar efter att i varje projekt ge kunden ett betydande mervärde – som arkitekt, som rådgivare och som samarbetspartner. Mondo erbjuder tjänster som programarbete, utredande skisser, visualisering, fastighetsutveckling och projektering. Vi formar vår arkitektur med öppet sinne utifrån funktion, kontext och de människor som ska uppleva den.