Meny
  14 november, 2019
Mänskliga varumärken i en digital värld: Kunskapslunch, 13 nov – Falun

Mänskliga varumärken i en digital värld!

I vår allt mer digitaliserad värld blir den mänskliga aspekten av varumärkesarbetet allt viktigare. Helikopter Brand Design delade under Faluns Företagarvecka 2019 med sig av några handfasta tips på hur företag och organisationer kan bygga mänskliga kund- och medarbetarupplevelser. Här kommer en sammanfattning av föreläsningen.

 

Vi lever i en allt mer digital värld, det behöver vi inte förklara. Men många är dom som just nu snackar om att det mänskliga blir allt viktigare. Och det gäller även varumärken. Den mänskliga aspekten kommer få en allt mer avgörande roll i formandet av framtidens organisationer och varumärkesarbete.

Att jobba med arbetsgivarvarumärket (employer branding) och medarbetarupplevelsen är idag lika viktigt som arbetet med att skapa en fantastisk kundupplevelse.

Under föreläsningen delade vi med oss av tips på hur man bygger mänskliga varumärken för både kunder och medarbetare. Med erfarenheter både utifrån varumärkesstrategens (Hanna Johansson) och ledarens (Patrik Söderqvist) perspektiv.

 

Här kommer 5 tips från Hanna, hur man skapar starka mänskliga varumärken:

 

Lev som du lär
Ett varumärkesarbete är inte värt någonting om man inte lever som man lär. Kommunikationen får inte bara vara ord utan betydelse, den måste komma från hjärtat och vara genuin!

 

Ärlighet varar längst
Var ärlig i din kommunikation, om du inte är det kommer det genomskådas. Det handlar också om att företag och människor ibland gör fel, och att vi i samband med det också är öppna med eventuella brister.

 

Mänsklig närvaro
Se till att vara kontaktbar, och snabbfotad. Det funkar inte att ha 3 timmars telefonkö för att få prata med någon. Ha också en personlig ton i er kommunikation, samtidigt som ni har en mänsklig värme/humor som visar att det är en människa bakom.

 

Storytelling
En klassiker i kommunikationssammanhang, där vi berättar om verkliga händelser och människor och ger en upplevelse av verkligheten. Gör det gärna med rörlig film, som passar utmärkt att bära fram varumärket och företagets värderingar.

 

Ambassadörer
Att fokusera på sina befintliga kunder och få dem att bli lojala ambassadörer är underskattat! Många vet att det är en viktig strategi, men det är få som utnyttjar den fulla kraften. Glöm inte heller att utöver era kunder är medarbetarna otroligt viktiga ambassadörer.

 

Här kommer 4 tips från Patrik, hur man som ledare skapar mänskliga arbetsplatser och medarbetarupplevelser.

 

Medarbetarna först
Som ledare skall du finnas där för varje medarbetare. Det handlar inte om att du som ledare skall stå i centrum utan din uppgift är att skapa förutsättningar för att dina medarbetare skall få skina och utvecklas. Tar du hand om dina medarbetare (med stöd och feedback) så kommer de ta hand om dina kunder.

 

Från kontroll till tillit
Som ledare kan du lita på att dina medarbetare har mycket erfarenheter och kunskaper med sig i bagaget. Ge medarbetarna tydliga ramar och utmanande mål, samtidigt som du är tydlig med förväntningarna. Genom att ge dem mandat och förtroendet, så kommer de genom egna initiativ att lösa uppgiften på ett galant sätt.

 

Vi gör det tillsammans
Se till att ni har en tillåtande och öppen kultur där människor få komma till tals. Kom också ihåg att laget är starkare än jaget, när vi tillsammans tar tillvara på varje medarbetares erfarenhet och driv. När vi hjälps åt på det sättet blir vi otroligt mycket vassare som team, företag eller organisation.

 

Vikten av mål och mållinjer
Se till att ha tydliga och engagerande mål för såväl individ, team och företag. På resan mot målen se till att medarbetarna ges möjlighet till utveckling. Jobba med att sätta upp tydliga mållinjer, där vi följer upp och även får chansen att gå i mål. Det är viktigt att vi får nå mållinjen, att få känna framgång och både uppmärksamma resultatet och arbetsinsatsen. Och framför allt, passa på att fira allt vi åstadkommit tillsammans!

Vill du veta mer?
Hör av dig!
Patrik Söderqvist, Teamledare, patrik.soderqvist@helikopter.nu
Hanna Johansson, Digital strateg/projektledare, hanna.johansson@helikopter.nu

heli_event_webb_707x409_HannaPatrik