Meny

En resa från fjäll till kust

KUST Hotell & Spa

Projekttid: 2012 - pågående

Helikopters roll: strategisk och operativ partner för PR och kommunikation, varumärkes- och konceptutveckling, grafisk profil och skyltprogram.
Piteås nya designhotell KUST Hotell & Spa är en upptäcktsresa – från fjäll till kust -på 14 våningar.

Kund

Skoogs Fastigheter

Kategori

Strategisk & operativ kommunikationspartner

Kontor

Samtliga kontor

fasad-low
BAKGRUND

Transformationen av ett helt kvarter mitt i centrala Piteå. Kvarteret omfattar ombyggnation av shoppinggallerian Småstaden, nya lägenheter samt ett nytt designhotel - det 14 våningar höga KUST Hotell & Spa.
Investering: ca 400 miljoner kronor.

lobby1680x1150_2
lobby1680x1150
UTMANING

Den stora ombyggnationen är något av en stadsomvandling i Piteå och bland det största som hänt inne i centrum. Det största hindret för ett lyckat projekt var rädslan för en negativ opinion lokalt.

kust_kollage_1920x1080
LÖSNING

Direkt från start ville vi involvera såväl Pitebor som regionens övriga aktörer. Vi arbetade med öppenhet och dialog genom hela processen och bjöd in piteborna att delta i skapandet av Norrlands nya landmärke. Nyckeln till framgången var en detaljerad process- och kommunikationsplan, där vi genomförde en rad olika möten/workshops. Allt för att förebygga negativ opinion och misstro.

Det koncept och den värdegrund vi utvecklat tillsammans med medborgare, beslutsfattare, arkitekter och inredningsarkitekter utgår från Piteälvens resan från fjäll till kust – en resa som går som en röd tråd genom hela hotellet.

grafiskprofil-ny
RESULTAT

Beställaren Skoogs-koncernen och piteborna själva upplever att staden Piteå har förändrats. I stället för den gamla inställningen ”det kan vi göra själva” visar nu hela projektet att "vi gör det tillsammans”. Ett drygt halvår efter öppnandet är KUST Hotell & Spa ett välbesökt vattenhål och ett landmärke i staden.

spa
utepool
LANSERINGSKAMPANJEN - MITT KUST

Lanseringskampanjen ”Mitt KUST” genomfördes under vår och försommar 2016 med inriktningen att inkludera och bjuda in till dialog. I sociala medier erbjöds intresserade att medverka som testpiloter för att ge feedback på innehållet i frukostbuffén, de skönaste kuddarna, innehållet i afternoon-tea-buffén, spaprodukter, smoothies etc. Intresset var enormt! Testtillfällena filmades och blev en del av lanseringen.

siffror
namnet
Dela