Meny

VAD VI GÖR

Helikopter Brand Design gör allt från strategiska plattformar inom varumärke och kommunikation och planer till visuella identiteter, webb, mobilt, förpackningar, PR och kommunikationskoncept. Det är kanske du som anlitar oss, men det är din kund vi skapar för. Det är grunden i vårt designperspektiv och kanske den största anledningen till att ett helikopterlyft kan bli en oväntat lönsam resa. Oavsett om jobbet är litet eller omfattande har vi en genomarbetad designprocess som vägleder oss gemensamt fram till ett önskat resultat.

Analys

En genomarbetat analys ger svar på vad din affärsverksamhet har för utvecklingsområden ur ett marknadsperspektiv. Och vad ni bör göra först, med eller utan oss.

Strategi

Vi har skapat eller vidareutvecklat strategiska plattformarna för några av de mest spännande branschförändrarna i Sverige inom försäkring, hälsa och säkerhet exempelvis. Vad vill du lyckas med?

Varumärke

Det handlar inte om vad du säger längre. Det handlar om vad du gör och hur du gör det. Vi bygger hållbara varumärken för byggföretag, destinationer, konsultbolag och butiker exempelvis med hjälp av en egenutvecklad varumärkesmodell.

Identitet

Vi har över 20 års erfarenhet av arbete med grafisk identitet och profil. Idag har vår identitetsprocess en unik kvalitetssäkring. Vi kan nämligen testa vilket uttryck som kommer kommunicera rätt till just din målgrupp. Nyfiken?

Sociala medier

Det kan vara ditt varumärkes viktigaste arenor och bör ha en tydlig plan. Ibland gör vi bara start-arbetet med en strategi och en innehållsplan, andra gånger är vi ett kontinuerligt stöd med redaktionell kompetens, kampanjer, annonsering, rörlig bild och kreativa koncept.

Koncept/kampanj

Gör något kul som sticker ut och blir viralt. Eller? Vi gör hellre något strategiskt rätt som dina kunder minns och tydligt kopplar samman med dig. Det blir ett starkt koncept, oavsett kanal.

Webb

Vi designar webb-lösningar som gör intryck hos mottagaren och som gör det enkelt att förstå och navigera. Från enkla "visitkort" på internet till komplexa sajter med innehåll som är tillgänglighetsanpassat. Kanske använder vi vår smarta modul-lösning eller så tar vi fram något helt specialanpassat.

Förpackning

Vi vet hur tuffa striderna är i butikshyllan och hur man tar kontroll över sin kategori. Vi har dessutom utvecklat ett hemligt vapen efter att ha hjälpt kunder från att vara små lokala aktörer till nationella leverantörer.

PR/press/redaktionellt

Vi är experter på det långsiktiga arbetet att bygga varumärken och påverka relationerna till dina/era målgrupper. Vi skapar innehåll som väcker intresse, designar kommunikativa budskap och ser till att företag/produkt/tjänst får rätt publicitet och når rätt mottagare. Digitalt, socialt och traditionellt.

Grafisk utformning

Inbjudningar, broschyrer, produktblad, årsredovisningar, utformning av mässmontrar, böcker och mycket annat. Traditionella byråuppdrag, javisst! Men nog så viktigt för att hålla ihop all kommunikation, oavsett om det färdiga resultatet hamnar på papper eller digitalt.